Wat is The Mobile Educator?

mission featured

The Mobile Educator (TME) geeft ‘professional development’ trainingen aan docenten uit Syrië en andere landen in het Midden-Oosten om hen gedegen kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijs. Moderne onderwijsmethodes, zoals actief leren en gebruik van ICT in het onderwijs staan hierbij centraal. Tevens helpen we onze Syrische collega’s hun netwerk in het onderwijs opnieuw op te bouwen.

Doelstellingen van The Mobile Educator

  • TME programma’s en initiatieven zijn gericht op docenten, leraren of andere onderwijsprofessionals  uit het Midden-Oosten. Zij zijn momenteel in de asielaanvraagprocedure, of erkend als statushouder.
  • TME ondersteunt collega’s om zo snel mogelijk (betaald en onbetaald) aan de slag te gaan binnen hun oorspronkelijke werkveld. Hierdoor vervullen TME alumni tegelijkertijd een voorbeeldfunctie ten aanzien van de integratie en participatie van volwassen lotgenoten, jonge volwassenen en kinderen uit het Midden-Oosten.
  • Tegelijkertijd wil TME alumni van activiteiten ondersteunen bij het maken van scenario’s, en het opzetten van initiatieven die concreet bijdragen aan een nieuwe innovatieve, op democratische waarden gebaseerde kennis- en onderwijsinfrastructuur in het Midden-Oosten. Vanzelfsprekend doet TME dit laatste alleen maar in veilige gebieden, dat wil zeggen gebieden waar in onderwijs en onderwijsopbouw geïnvesteerd kan worden.
  • Kernboodschap van TME: het aanspreken op eigen kracht en talent van onderwijsprofessionals uit het Midden-Oosten om zo onafhankelijk van hun situatie (asielprocedure of statushouder) een begin te maken met het opbouwen van een nieuw bestaan, in Nederland en wellicht op den duur opnieuw in de herkomstlanden. TME draagt door deze aanpak actief bij aan het verminderen van maatschappelijke kosten van integratie en participatie .