De TME-training

Een TME-training bestaat uit 16 bijeenkomsten verdeeld over 8 weken.

Aan het einde van de cursus hebben deelnemers:

 • een overzicht van het Nederlandse onderwijsveld met daarbij aandacht voor:
  • geschiedenis en cultuuraspecten van onderwijs
  • structuur van het Nederlanse onderwijsstelsel vergeleken met het onderwijsstelsel in Syrië
  • rol van de leraar in de klas
  • recente ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs en schoolorganisatie
  • procedures voor diplomawaardering;
 • kennisgemaakt met ICT-toepassingen in de klas en in AZC’s. Deelnemers hebben een beter inzicht in het gebruik van ICT-toepassingen (leerlingvolgsysteem, Moodle, diverse veelgebruikte apps) in modern onderwijs;
 • eigen lessen opgezet met gebruik van moderne didactische principes, zoals probleemgestuurd leren, creatief en kritisch denken, ‘flipping the classroom’, etc.;
 • met ondersteuning van TME zelf school- en lesbezoeken (inclusief AZC’s) georganiseerd waar kleine zelfstandig geformuleerde projecten zijn uitgevoerd;
 • waar mogelijk concrete vervolgtrajecten verkend in het werkveld: formuleren van vervolgstappen na diploma-erkenning, vervolgopleidingen, vinden van werk, etc. Hiervoor gebruiken we coaches die een achtergrond hebben in het onderwijs; enkelen combineren dit met praktijkervaring in het Midden-Oosten.

Na actieve deelname aan minimaal 14 trainingsdagen ontvangen de deelnemers een Certificaat van Deelname van ICLON, Universiteit Leiden en The Mobile Educator. Het betreft een professionaliseringstraining voor de deelnemers en leidt niet op tot een officiële Nederlandse onderwijsbevoegdheid.

Momenteel is er geen TME-training waarvoor u zicht kunt inschrijven. 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe trainingen en andere activiteiten van TME? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

logo_UNESCO_pms285_NL_klein

De Nationale UNESCO Commissie heeft patronage verleend aan de training The Mobile Educator.

Tot nu toe wordt de training gratis aangeboden omdat we beschikken over subsidiebronnen van elders.In de toekomst kan dit veranderen. Het team van The Mobile Educator werkt grotendeels op vrijwillige basis.