Docentenopleiding voor statushouders

Een groep vluchtelingen met een verblijfsstatus volgt aan de Universiteit Leiden een opleiding tot docent in de schoolvakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica. In het voortgezet onderwijs in Nederland is een groot tekort aan bevoegde docenten voor deze vakken. Vluchtelingen die in het bezit zijn van een verblijfsstatus en ervaring hebben met lesgeven kunnen helpen dit tekort terug te dringen.

Het  gedeelte van de opleiding dat verzorgd wordt door The Mobile Educator is inmiddels afgerond. De deelnemers beginnen in januari 2018 aan het reguliere traject, waarmee een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid wordt behaald. Dat betekent dat de afgestudeerde docent kan lesgeven in de onderbouw van vwo, havo en vmbo-theoretische leerweg.

De opleiding is een initiatief van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en The Mobile Educator.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit traject, neem dan contact op met de projectleider, Henk Frencken: frencken@iclon.leidenuniv.nl

Video voorlichtingsbijeenkomst

Omroep West maakte deze reportage over de voorlichtingsbijeenkomst op 15 maart 2017.